„Neprodávám květiny, nevytvářím dekorace, vyrábím stroje času!“

Giorgio Fiori