Close
Skip to content

z čeho se látky vyrábí

len jedno z nejstarších přírodních vláken

len ANGLICKY: Linen

Proč je tak důležitý:

Len setý se od počátků zemědělství pěstuje jako olejnina a přadná rostlina.

Z dlouhých vláken se vyrábí látky na oblečení, letní obuv, ubrusy, utěrky, povlečení, bytový textil, malířská plátna, vazby knih, obuvnické šicí nitě aj.
Z krátkých vláken (koudele) se dělají lodní plachty, stany, hadice, motouzy, pytle, netkané textilie, papír a různé kombinované materiály. Hrubý odpad ze stonků, tzv. pazdeří, lze využít ve stavebnictví nebo na topení.

Semena se používají v potravinářství (všichni známe pečivo sypané lněným semínkem) a lisuje se z nich olej.
Lněný olej se používá především k technickým účelům na výrobu barev, laků, fermeže, linolea a dalších materiálů, a také v potravinářství.
Len setý je v současnosti třetí nejdůležitější přadnou rostlinou. Největšími producenty jsou země EU – Francie, Belgie a Nizozemí. Jenom asi pětina celkové produkce pochází z Číny, Ruska a Běloruska.
Lněné nitě jsou mnohem pevnější než bavlněné. Většinou nejsou všude stejně silné, na látce jsou vidět nepravidelnosti.

Lněné látky jsou na dotek chladivé, praním neztrácejí na kvalitě, v létě dobře sají pot.
Len je méně pružný než bavlna, proto se látky hodně mačkají.

47967599971_cfa7f9ef9a_b

Jak vypadá, jak se pěstuje

Len setý je jednoletá bylina, vysoká přibližně 1,2 m, s rovným stonkem a úzkými listy. Květy jsou světle modré.
Ve stonku má pevné cévní svazky, ze kterých se získávají textilní vlákna.
Len se vysévá na pole na jaře a sklízí se na konci prázdnin nebo v září. Aby se zachovala délka vláken, vytrhává se i s kořínky.
Dnes na to existuje speciální stroj. Len je nenáročný na teplo, půdu i na vodu, daří se mu i v podhorských oblastech.
Zpracování lnu je názorně vysvětleno v pohádce Krtek a kalhotky. Můžeme si připomenout jednotlivé kroky: máčení a sušení, lámání, pročesávání, předení, tkaní a barvení.

Od nitě po letadlo

Len setý pochází z oblasti mezi východním Středomořím a Indií. První lněnou nit našli archeologové v jeskyni Dzudzuana v Gruzii a určili její stáří na 30 tisíc let. S pěstováním lnu započali první zemědělci v mladší době kamenné, 10–8 tisíc let př.n.l.
Staří Egypťané již uměli vyrábět velmi kvalitní lněné plátno. Do Evropy se len dostal pravděpodobně až na počátku doby bronzové.

V raném středověku byly Čechy slavné díky výrobě jemného plátna. Protože bylo plátno velice kvalitní, sloužily plátěné šátečky jako platidlo.
Len byl v Evropě až do počátku 19. století druhou nejdůležitější textilní surovinou. Na prvním místě byla vlna. Teprve po vynálezech umožňujících strojové zpracování bavlny byl len ze své pozice vytlačen levnější bavlnou. Také len se začal zpracovávat průmyslově.
Lněné plátno je spojeno i s počátky letectví, první letadla měla dřevěnou kostru potaženou plátnem.

U nás se přadný len pěstoval hlavně v podhorských oblastech až do konce 20. století. V dnešní době přadný len najdeme pouze na ukázkových políčkách ve skanzenech nebo u nadšenců pro historii a tradice. Len, který vidíme na polích dnes, je odrůda pěstovaná pro olejnatá semena. Poznáme ho podle nižších, rozvětvených stonků. Jeho vlákna jsou málo kvalitní, hodí se jen pro netkané textilie. Čechy zase byly slavné díky výrobě jemného plátna. Protože bylo plátno velice kvalitní, sloužily plátěné šátečky jako platidlo.