po stopách vánoc

Nejčastější otázky z Vánočních programů

 • Slovo advent pochází z latinského adventus, což znamená příchod. Je to doba těšení se na Vánoce, na příchod Ježíše Krista.

  V našich zemích advent trvá 4 týdny. Různé církve mohou mít délku jinou.

  Advent začíná nejbližší nedělí ke svátku svatého Ondřeje, což je 30. listopadu.

  Může začít před třicátým listopadem i po něm, ale liturgický den začíná objevením prvních tří hvězd. Což znamená, že svátek svatého Ondřeje liturgicky začíná už večer 29. listopadu.

  Poslední adventní neděle může být i 24. prosince.

  Letos začíná advent 29. listopadu.