Close
Skip to content
vzdělávání-min

Vzdělávání

Nejen o květinách

Zde najdete nabídku interaktivních výukových bloků, materiálů, přednášek a workshopů nejen pro základní školy, ale i pro širokou veřejnost.

Vzdělávání

Příroda
na dosah

Pro školy

Pro školy máme připravené dvou až tříhodinové tématické bloky, plné rozmanitých činností, pozorování, pokusů a dalších aktivit, vedoucích k prohloubení a doplnění školního učiva.
Programy většinou probíhají v Dendrologické zahradě v Průhonicích, ale rádi přijedeme i k vám do školy.
Nabídku výukových programů pro školní rok 2020/2021 s podrobnějšími informacemi najdete ke stažení zde:

Nabídka výukových programů pro MŠ
Nabídka výukových programů pro I. stupeň ZŠ
Nabídka výukových programů pro II. stupeň ZŠ
Nabídka výukových programů pro SŠ

 

pro veřejnost

Pravidelně pořádáme přednášky, workshopy a další semináře pro širokou veřejnost na různá témata související s přírodou, krajinou a zahradnictvím. Kalendář akcí najdete níže na stránce.

blížkpřírodě

ke stažení

Prezentace

0 souborů

Pracovní listy

0 souborů

Ostatní

0 souborů

taška

distanční výuka

Jednoduše a srozumitelně

Distanční výuka zpracovává srozumitelnou a praktickou formou výuková témata, která se na dálku špatně učí, případně může sloužit jako doplněk k běžné výuce kdykoliv během školního roku.

Vzdělávání

Pro školy

Zapojili jsme veškeré naše získané znalosti a zkušenosti k tomu, abychom vytvořili doplněk k běžné školní výuce. Není potřeba se nikam připojovat online do softwaru určeného pro videohovory, není nutné doma nic tisknout. Návody, postupy a další informace jsou dostupné zde na mých webových stránkách a jsou tedy přístupné i z mobilních telefonů. Potřebné nářadí, pomůcky a materiál pro samostatnou práci žáků jsou distribuovány v podobě naplněných tašek pro každého žáka zvlášť. Tašky je možné dodat k vyzvednutí přímo do školy nebo se domluvit na jiném vhodném způsobu předání.

flower-2027457_1280-min

Kalendář akcí

  • 20. listopad 2021, 27. listopad 2021
  • Dendrologická zahrada Průhonice
  • 890Kč

Přijďte si vyrobit malý betlém z voňavého těsta, zdobený speciální polevou.
Naučíte se těsto zadělat a zpracovat v hotové dekorační předměty.
Seznámíte se s celým postupem výroby, drobnými vychytávkami.
Domů si odnesete malý betlém, který může být milým dárkem nebo ozdobou vašeho bytu a váš domov také příjemně provoní.
A abychom neseděli celý den jen v přednáškovém sále, připravili jsme si pro Vás krátkou vycházku za zajímavými stromy v zimě. 

perníkový betlém 2018_2

Nabídky výukových programů

Odkaz – nabídky ke stažení

V nabídce můžete listovat online pomocí šipek